مستربچ ها،رنگدانه های پلاستیکی می باشند که ازجمله ترکیبات آنها می توان به پودر رنگ(پیگمنت) که بخش عمده ای از افزودنی ها را تشکیل می دهد، پرکننده های معدنی، مواد پلی اتیلن و واکس هایی با وزن مولکولی پایین اشاره نمود.
مستربچ ها به سه دسته عمده مستربچ های رنگی، مستربچ های افزودنی و پرکننده ها تقسیم می شوند.
۱- مستربچ های رنگی: شرکت های تولید کننده قطعات پلاستیکی رنگی از مستربچ های رنگی بعنوان افزودنی جهت ایجاد رنگ مطلوب و بهبود خواص محصول خود استفاده می کنند. لذا، جهت رسیدن به رنگ دلخواه می توان غلظت و مقدار این ماده را تغییر داد و مواد پلاستیک مختلف را با رنگ های مورد نظر تولید نمود.

پیگمنت

۲- مستربچ های افزودنی:از جمله راهکارهای ایجاد خواص فیزیکی و شیمیایی در محصول نهایی استفاده از مستربچ های افزودنی می باشد. پاره ای از مستربچ های افزودنی ، مستربچ های نانو پایه P.P، P.E، UPVC، مستربچ های شفاف کننده، مستربچ های لیز کننده، مستربچ های آنتی بلاک و مستربچ های براق کننده می باشند.
۳- مستربچ های پر کننده:از مستربچ های پرککنده جهت کاهش قیمت استفاده می شود که از جمله مستربچ های پرکننده می توان به مستربچ کربنات کلسیم اشاره نمود.
پاره ای از ویژگی های مستربچ با کیفیت، غلظت بالا، پوشش دهی مناسب، حفظ رنگ و شکل ظاهری محصول، میزان مصرف کم و عدم ایجاد مشکلات در فرآیند تولید محصولات می باشد.